Maatwerk

Met onze expertise op gebied van coaching, training, bestuurswerk, teamcoaching en onze wortels in de gezondheidszorg kunnen we maatwerk leveren. Door onze synergie hebben we exponentieel impact.

Denk aan het verstevigen van de verbinding in vakgroepen, MSB’s, VMS, stafbesturen,  huisartsorganisaties of andere samenwerkingsverbanden. Wij begeleiden bij ontwikkeling van een doorleefde visie die concreet sturing geeft aan de gewenste toekomst. Wij faciliteren vernieuwende denkprocessen wat verfrissende uitkomsten oplevert. We kunnen diverse methodes inzetten, zoals Deep Democracy, Moreel Beraad, Theory U, ORSC (organisation, relationship and system coaching) enz. We kunnen preventief ingezet worden om een goede samenwerking te behouden of te starten. Ook bij problemen kan je ons inroepen om weer de mogelijkheden te kunnen gaan zien.

Wij versterken de kwaliteiten die al aanwezig zijn, zowel individueel als in de groep.

Ook voor een andere heidag dan gebruikelijk; ervaren, verwonderen en verschuiving van perspectieven...door het aanspreken, uitdagen en verbinden van ieders persoonlijk leiderschap en het grotere geheel op een creatieve manier. 

Neem contact met ons op en dan creëren we samen wat er nodig is.
Test jouw medisch leiderschap

Feedback over de site? Geef ons feedback!
pp