5 dimensies van leiderschap!

5 dimensies van leiderschap!


Karen en Henry Kimsey-House hebben op basis van vele jaren werken met leiderschap en onderzoek onder een grote groep mensen een multi-dimensionaal leiderschapsmodel ontwikkeld. Dit leiderschapsmodel is revolutionair. Het geeft een andere kijk op leiderschap dan de traditionele top-down invulling en past dus in moderne leiderschapsontwikkelingen.In leiderschap staan gaat over verantwoordelijkheid nemen. Dit kan je altijd doen, los van de functie die je hebt of je plaats aan de onderhandeltafel. Het model is organisch ontstaan door de jaren heen en voelt heel logisch. Het biedt de mogelijkheid voor ieder individu om vanuit leiderschap naar de wereld te kijken en dan te kiezen om verantwoordelijkheid te nemen.Hieronder staat het model en op de volgende bladzijden volgt meer uitleg per dimensie. In iedere dimensie worden er twee facetten beschreven: Het ‘Co-facet’ dat de inwaartse- en ook verbindende rol in relatie met anderen beschrijft en het ‘Active-facet’ dat de actieve, meer voorwaarts en doelgerichte kant beschrijft. Beide facetten zijn altijd nodig om bevlogen, resultaat gericht leiderschap te tonen.

 
Leader from within:

Vanuit zelfacceptatie en zelfautoriteit staan we in onze kracht. We leven onze levens in integriteit met onze eigen persoonlijke kernwaarden. We voelen ons gegrond en weten wat we te bieden hebben.

Co: Zelf-Acceptatie. Active: Zelf-Authoriteit

Leader in front:

Vanuit verbinding met de mensen die ons volgen staan we stevig en wijzen naar een duidelijke visie en doel. We weten dat we andere mensen nodig hebben om onze visie waar te maken. We inspireren en bekrachtigen andere mensen. We durven kwetsbaar te zijn en dat vraagt om moed.

Co: Verbinding. Active: Richting

Leader from behind:

We zijn bereid om anderen te laten groeien, te motiveren en ze te ‘empoweren’ in dienst van het grotere geheel. We weten dat we ertoe doen en zijn ervan overtuigd, dat onze volledige medewerking een absolute voorwaarde is voor het slagen van iedere onderneming. We zijn toegewijd om de kracht in andere mensen naar boven te halen door in ze te geloven.

Co: Dienend opstellen. Active: Coaching

Leader Beside:

We steunen elkaar 100% terwijl we openheid en nieuwsgierigheid naar de andere persoon combineren met toewijding om in onze eigen autoriteit te geloven. We ontwerpen steeds bewust onze samenwerkingsrelatie rond een gedeelde visie en intentie We beinvloeden elkaars sterktes zodat een bijzondere synergie onstaat vanuit heelheid die groter is dan de som der delen.

Co: Partnerschap. Active: Synergie

Leader from the field:

We zijn bewust van onze impact in en op onze wereld en we nemen daar verantwoordelijkheid voor. We vertragen en stellen al onze zintuigen open, zodat we toegang krijgen tot onze intuitie, inzicht en verbeeldingsvermogen. We kunnen het grote plaatje zien en ontdekken patronen en cycli die ons tot nieuwe inzichten en vernieuwing kunnen leiden. We hebben de moed en de toewijding om te handelen naar wat we ervaren.

Co: Intuïtie. Active: Innovatie

Wij hebben invloed op onze wereld. Samen. Elke dag.

Dit gebeurt bewust of onbewust. Jij mag kiezen!

Iedereen heeft de mogelijkheid om een bijdrage te leveren en kan kiezen om verantwoordelijkheid te nemen. Iedereenheeft de mogelijkheid om te leiden. Leiderschap is een keuze en het begint met iemands’ bereidheid en bevlogenheid om verantwoordelijkheid te nemen voor wat er in zijn/haar wereld gebeurt.