Betere teamresultaten door aandacht voor relaties in het team

Wij coachen regelmatig teams in de zorg. Zoals laatst een afdeling waar veel over elkaar werd geroddeld en geklaagd. Dit team van verpleging, behandelaars uit verschillende disciplines en management functioneerde door bezuinigingen en een hoog ziekteverzuim onder grote druk. 

Uit de doe-stand
De vraag die we kregen was om het team te helpen een stappenplan te ontwikkelen. Weliswaar lekker concreet om samen te bepalen ‘wie gaat wat, wanneer doen?’ maar meestal levert dit alleen tijdelijk wat lucht op. Je pakt de onderliggende oorzaken er namelijk niet mee aan. We moesten uitleggen dat zo’n stappenplan er wel zou komen, maar dat het verbeteren van de samenwerking een betere eerste stap is.

Van focus op de taak naar focus op de relatie 
Met een te grote focus op taken en een te kleine focus op relaties in een team, loop je het risico dat dit uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. Problemen onderling niet goed bespreken, kan leiden tot burn-outs, een ongezonde competitie, angst en wantrouwen. Dat verlamt de samenwerking. En dat is nooit goed voor patiënten.

Gemeenschappelijke drive uitspreken
Precies dit proces voltrok zich in het team van onze klant. Daarom vroegen we het team te kijken naar hoe zij met elkaar omgaan. Dat deden we door alle teamleden te laten vertellen waarom zij ooit voor de zorg voor hun patiënten hadden gekozen. Wat viel op? Iedereen werd geraakt door elkaars bevlogenheid. Deze leek diametraal te staan op de frustraties van het team omdat het niet de zorg kon leveren die ze graag zou willen leveren.

De 5 frustraties van teamwork volgens Lencioni
Beter samenwerken leek de sleutel tot het oplossen van de problemen. Of zoals Lencioni in zijn boek ‘The FIVE dysfunctions of a TEAM’ schrijft over goed functionerende samenhangende teams: dat er eerst een basis moet zijn van vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid voordat het kan werken aan resultaten.


Werken aan vertrouwen
Door specifieke oefeningen met het hele team werkten we aan vertrouwen. Daardoor leerden de teamleden elkaar als persoon beter kennen en waarderen. In een paar sessies communiceerde het team op een meer positieve manier met elkaar, waardoor ze anders hun behoeften naar elkaar en naar het bestuur konden verwoorden. Op een manier waarbij je een ‘gezond conflict’ met elkaar kunt hebben zonder dat dit de samenwerking en teamresultaten schaadt.

Resultaat van deze aanpak 
De omstandigheden zijn weliswaar niet veranderd. Wel heeft gemeenschappelijke bevlogenheid geleid tot betere, heldere en haalbare afspraken met elkaar. Daardoor werkt iedereen in het team weer met meer voldoening en plezier. Bovendien is het ziekteverzuim flink teruggedrongen.

Zo kwam er dus wel degelijk een stappenplan. Maar dan wel op een hele andere manier dan verwacht.


Wat heeft aandacht nodig in jouw team?

Aan welke basisvoorwaarden uit Lencioni’s piramide is op jouw afdeling voldaan? En welke niet? Kan jouw team hulp gebruiken bij het realiseren van een betere samenwerking? We helpen je graag!