Nieuwsbrief maand juli

Welkom

We inspireren jullie weer graag met deze bubbels. Als experts in Medisch Leiderschap, sturen wij, Moniek en Angelique, jullie deze nieuwsbrief omdat we denken dat jullie de gezondheidszorg een warm hart toedragen. Onze trainingen en conference calls richten zich op dokters. Mocht je dokters kennen die dit ook zouden willen lezen, stuur de bubbels dan graag door! Ook voor arts-bestuurders is dit interessant.

Wat gebeurt er bij Lemniscaap?

Vrijdag 23 juni sloten we onze derde leergang Medisch Leiderschap af. Het is zo mooi te zien dat opnieuw een grote groep artsen gaat kiezen om invloed te hebben. En dus voor het nemen van verantwoordelijkheid. Medisch Leiderschap wordt nog steeds verward met ‘management’, hoofd van een afdeling zijn. Wij geloven echter dat iedereen in leiderschap kan stappen, dat is onafhankelijk van je (hiërarchische) positie. Dat is wat ook deze groep weer liet zien.

Enkele voorbeelden: Een huisarts motiveert een groep van zeventig samenwerkende huisartsen om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor goede huisartsenzorg in hun hele regio. Een specialist gaat stappen nemen om meer verbinding in de maatschap te creëren; meer coherentie en meer gezamenlijkheid op menselijk niveau. Zo heeft iedere deelnemer een duidelijk idee wat zijn/haar volgende stap zal zijn. De belangrijke overeenkomst hierbij is dat het grotere belang van de gezondheidszorg de individuele belangen overstijgt. Wat gebeurt er bij Lemniscaap? Angelique van Dam Moniek de Boer De deelnemers maakten twee mooie flipcharts voor ons met het resultaat van de leergang kort samengevat.

Overigens kunnen we op verzoek de leergang ook aanbieden binnen een organisatie, zodat er een gezamenlijke cultuur en visie kan ontstaan met meer synergie. Dit zou dan juist wèl voor artsen en andere professionals in de organisatie zijn. In onze meest recente blog over medisch leiderschap beschrijven wij wat de impact kan zijn wanneer artsen hun invloed niet uitoefenen.

Uiteraard met ideeën hoe dat anders zou kunnen. Lees onze blog.

  • Op 29 juni gaan we met LHV bestuurders aan de slag met Deep Democracy. Belangrijke thema’s als onderstroom en sabotagemechanismen komen hier aan de orde. Inzicht hierin draagt bij aan een goede samenwerking.
  • Op 6 juli verzorgen we een masterclass managers eerste lijn met als titel: ‘Leiderschap vanuit verbinding’. Hierna ronden we onze activiteiten af om te gaan genieten van de zomer, op te laden en inspiratie op te doen. Na de zomer staat er weer veel moois op de agenda! Geef je nog voor de zomer op zodat je zeker weet dat er nog plaats is en je het in je agenda hebt geclaimd (leiderschap nemen betekent ook bewust kiezen...).
  • Onze eerstvolgende conference call zal zijn op dinsdag 5 september van 20.00 tot 21.00 uur. Het onderwerp zal zijn: ‘Deep Democracy en de onderstroom’. We kijken er weer naar uit om dokters in deze conference call te ontvangen om met elkaar van gedachten te wisselen over dit onderwerp.
  • Op 11 en 12 oktober de verdiepingsmodule verbinding: ‘Recept voor Samen-Werken’. Locatie: Kaap Doorn. Kosten: (incl. overnachting en diner) € 950,00 (excl. BTW). Accreditatie: 12 punten (ABAN) Voor het volgen van de verdiepingsmodule is het niet noodzakelijk om de leergang te hebben gevolgd. Voor degenen die de leergang al hebben gevolgd zullen veel nieuwe zaken aan bod komen en verdieping van wat eerder werd aangedragen.

We hebben een prachtig, intensief programma met weer veel (speels) ervaren en daardoor leren. Ieder zal naar huis gaan met een gepersonaliseerd recept voor samen-werken. Dit zal erin resulteren dat je efficiëntere samenwerking kunt creëren met meer flow. Kijk hier naar het programma. Eerst stel je zelf de diagnose: waar loop jij specifiek tegenaan en welke handvatten kunnen jou daarbij helpen? Daarna creëer je je eigen recept voor een betere samenwerking. Net als in al onze trainingen/leergangen zal er een mooie afwisseling zijn van groepswerk, werk in tweetallen en individueel. Ook zullen we diverse werkvormen gebruiken. Als je je opgeeft met je team, huisartsengroep of ander verband, kunnen we een groepskorting geven. Geef je hier op.

  • Op 15 november start de vierde leergang Medisch Leiderschap. Als we het over invloed nemen hebben, dan is de leergang Medisch Leiderschap de ultieme gelegenheid om ook daar meer over te leren. In gezamenlijkheid volgen huisartsen en specialisten deze leergang en met onze begeleiding, verbinden ze zich en durven heel snel met elkaar de diepte in te gaan. Klik hier voor meer informatie en om je op te geven. Als je wilt weten of dit iets is voor jou kun je ons ook bellen (Moniek 06-51345184 of 06-24705672 Angelique)
  • Op 24 en 25 november Be-ZIN-n-INg ; Bezieling Zingeving & Inspiratie: Locatie: Kaap Doorn. Kosten (incl. overnachting en diner) € 950,00 (excl. BTW) Accreditatie wordt aangevraagd. Twee dagen om op te laden en je zin voor ons mooie vak weer een boost te geven. Door reflectie, inspiratie, lichaamswerk en nadenken over je persoonlijke missie in het leven en daarmee in je werk. We staan voor de heelheid van jou als professional.

Je ziet dat er bij Lemniscaap diverse mogelijkheden zijn om ook met jouw vakgroep, bestuur, maatschap of ander samenwerkingsverband aan de slag te gaan. Je kunt altijd contact met ons opnemen om mogelijkheden te onderzoeken.

De ideale Gezondheidszorg

Invloed uitoefenen betekent dat je vanuit reactief naar proactief beweegt. Terwijl het heel verleidelijk kan zijn om reactief te reageren en daarmee in de dramadriehoek terecht te komen. We kennen allemaal de situatie waarbij we ook als dokter verdwijnen in de rol van ‘slachtoffer’ of ‘aanklager’ of ‘redder’ (dramadriehoek). Hoeveel meer invloed kan je uitoefenen als je ervoor kiest om je op te stellen als ‘proactief (initiatiefnemer)’, ‘assertief (medespeler)’ en/of ‘zorgzaam (coach)’.