Dokter in-the-lead

Na een telefonische kennismaking kwam Paul voor de eerste sessie. Na een voorzichtig begin met koffie en wat ‘social talk’, stak Paul van wal. ‘Nog maar net terug van de vakantie en het gezeur was alweer begonnen. Helemaal opgeladen en uitgerust in de vakantie was hij weer begonnen met werken. En nu al zag hij het niet meer zitten, alles was ontzettend vervelend, hij was elk plezier in zijn werk kwijt. Dat kwam door het ziekenhuis waar hij werkte, door het MSB dat zich gevormd had en alle regelgeving. En als overmaat van ramp waren er voor de vakantie twee jonge klaren bij de vakgroep gekomen, die allerlei eisen hadden gesteld aan het rooster en vrije dagen. Ze waren nog maar net begonnen! Hij was in de vijftig, moest nog wel enkele jaren en hij vroeg zich af wat hij kon doen om één en ander te veranderen. Hij was afgelopen jaar gestopt als Medisch Manager, want er leek toch niemand naar hem te luisteren’.
Paul sprak veel en luid, over alles had hij direct wel iets te zeggen, met veel boze energie om zich heen. Op de vraag wat zijn doel was voor de coaching , zei hij dat hij anderen wil laten inzien hoe fout ze bezig zijn, dat het anders moet. Daar wil hij graag handvatten voor.

Dat is een gedachte die we allemaal kennen: “als de ander nu maar verandert, dan…”

Helaas werkt het niet zo. Je kan een ander niet veranderen. Je kan alleen bij jezelf beginnen. Wat had Paul van een bevlogen specialist tot een mopperende dokter gemaakt? Er was een enorme boosheid en onmacht voelbaar. Er waren weinig ingangen, zo voelde Paul het, om echt invloed uit te oefenen en het leek allemaal voor hem beslist te worden.

Het gevoel van onmacht dat Paul ervaarde had hem in de ‘Dramadriehoek’ gebracht. De dramadriehoek heeft 3 rollen: slachtoffer, aanklager en redder. En als individu wissel je makkelijk van rol. In het begin kan elk van deze rollen je wel energie en een gevoel van stevigheid geven, maar uiteindelijk kost elk van deze rollen energie, terwijl het weinig constructiefs oplevert. Je komt vaak onbewust in de Dramadriehoek terecht. Dit kan versterkt worden door prikkels als moeheid, stress en onzekerheid over jezelf of over je omgeving.

In de loop van de coaching werd Paul zich bewust welke rollen hij innam vanuit de Dramadriehoek en realiseerde zich dat hem dat energie kost en weinig oplevert. En dat het hem niet geholpen had als vakgroep lid. De dramadriehoek is namelijk zeer besmettelijk en kan het gedrag van een vakgroep makkelijk beïnvloeden.

Het ervaren van zijn eigen onmacht was moeilijk, maar gaf ook het antwoord naar de oplossing. Onder het gevoel van onmacht zit altijd een visie of verlangen. En dus helpt het ieder keer als je onmacht ervaart te onderzoeken wat je verlangen eigenlijk is. En wat is een eerste stap die ik kan doen op weg naar dat verlangen? Wat kan ik wél doen? Het bewust zijn hiervan geeft je invloed op het verloop, waardoor je uit de dramadriehoek blijft.
En hoewel het voor Paul nog een lange weg was, besefte hij: ‘elke trap begint met het nemen van de eerste trede’.