Hoe geef je richting aan een samenwerkingsverband?

De ‘Golden Circle’ van Simon Sinek: zeer bruikbaar voor het geven van richting aan een vakgroep.

Op dit moment begeleiden wij een vakgroep medisch specialisten die is samengesteld uit veel nieuwe leden. Zo een vakgroep moet zichzelf ‘opnieuw uitvinden’. Wat is er echt belangrijk, wat drijft de individuele leden, waarin onderscheiden zij zich, welke kwaliteiten zijn er binnen de vakgroep, vanuit welke waarden werken zij, hoe gaan zij samenwerken en welke zorg gaan zij gezamenlijk leveren? Wat is de gezamenlijke richting?

Artsen zijn ‘doeners’, dat is wat iedereen ook van hen verwacht. Die diepere laag aanraken, de drijfveren achter het dagelijkse werk kunnen verwoorden is soms lastig. Of er wordt aangenomen dat iedereen er hetzelfde over denkt en dan wordt er überhaupt niet bij stil gestaan. Het kennen van je drijfveren (een stukje zingeving in je dagelijks bestaan) geeft echter richting aan wat je doet. Als je van hieruit kan werken blijf je meer gedreven, maak je bewustere keuzes, heb je meer werkplezier en heb je minder risico op een burn-out. 

Simon Sinek (leiderschapsgoeroe), ontwikkelde een theorie die hij de Golden Circle heeft genoemd (In dit filmpje legt hij het heel helder uit). Hij legt uit dat de meeste mensen denken van buiten naar binnen, dus in wat ze willen doen en hoe ze dat gaan doen. Doordat de drijfveren niet (meer) helder zijn, heeft men een risico in de overlevingsstand te komen (niet meer vanuit de juiste energie te werken). Dit is iets wat wij herkennen bij veel artsen. Om die reden gebruiken wij voor deze vakgroep, maar ook in onze nascholing dit model van Sinek. Uiteindelijk maakt het niet uit of je CEO van Apple bent of arts, weten wat je drijft geeft richting.

Als je als vakgroep (of individu) stap voor stap door de Golden Circle gaat (zie als voorbeeld de Golden Circle van onszelf), geeft dat antwoord op de volgende vragen:

  • Why: Wat drijft je als vakgroep, waar geloof je in? Welke waarden geven richting aan je Why?
  • How: Waar zit je unieke kracht als vakgroep? Welke waarden geven richting aan hoe je dat samen doet? Welke vaardigheden zijn er binnen de vakgroep. Of welke kwaliteiten mis je binnen de vakgroep om uiting te kunnen geven aan je ‘why’.
  • De ‘Why’ en de ‘How’ geven vervolgens richting aan je ‘What’. 
  • What: Welke zorg ga je leveren, of juist welke niet? Welke taken buiten de directe patiëntenzorg ga je doen, of juiste welke niet? Welke taken ga je binnen je netwerk doen, wat heeft prioriteit?

Onze ervaring is dat een gesprek over de ‘Why’ binnen een vakgroep heel erg verbindend, inspirerend en verhelderend is. Het vraagt wat tijd, zelfonderzoek, oprechte interesse in elkaars verhaal en reflectie op wat echt belangrijk is. Het vraagt soms ook moed om je eigen ‘Why’ uit te dragen en erbij te blijven. Het geeft echter vooral veel positieve energie en een heldere richting omdat je bewuste en gedreven keuzes maakt.

De vakgroep die wij nu begeleiden is zeer geïnspireerd geraakt door hiermee aan de slag te gaan. Het heeft in ieder geval al gezorgd voor veel verbinding. En een duidelijke visie. 

Ook geplaatst op linked in door Moniek de Boer.

Feedback over de site? Geef ons feedback!