Hoe blijf je als team veerkrachtig in bijzondere tijden?

Ken de 3 veranderstijlen en krijg je collega's in beweging!

Goed naar elkaar luisteren is één van de manieren om veerkrachtig te zijn. En ja, dat is een open deur. Helaas is dat in tijden van stress vaak lastiger omdat we allemaal sneller geïrriteerd zijn, meer gespannen en dus sneller reactief.`Tijdens een van onze online intervisie bijeenkomsten, kwam dit voorbeeld langs:

Een huisarts gaf aan dat zij in deze tijd enorm voortvarend aan de slag was gegaan met allerlei corona maatregelen. Zij had binnen de kortste keren een plan gemaakt om haar praktijk corona-proof te maken en wilde daar graag meteen actie op ondernemen.
Het viel haar erg tegen dat ze haar mede praktijkhouders en sommige medewerkers niet meteen meekreeg. Die leken haar eerder tegen te werken dan haar te ondersteunen.

In dit soort situaties helpt het om heldere handvatten te hebben om de ander beter te kunnen begrijpen. Het volgende schema gaf haar inzicht in hoe ze haar collega’s beter mee kon krijgen.

3 verschillende verandertypes 

We gaan allemaal anders om met veranderingen. Hierin spelen emotie, gevoel van controle en wel of niet voorbereid zijn, een grote rol. CRR global teamcoaching onderscheidt daarin 3 types:

  1. Leapers
  2. Bridge builders
  3. Tradition holders


Leapers

Dit zijn mensen die houden van veranderingen en daar makkelijk ‘ja’ tegen zeggen.
Voordelen: Ze zien overal mogelijkheden, zijn visionair, creatief en veerkrachtig. Ze nemen makkelijk risico’s. Hun gevoel voor avontuur geeft een positieve energie.
Nadelen: Ze gaan soms te snel, kunnen ongeduldig zijn en zijn niet altijd empathisch. Ze kunnen emoties negeren en er is een grote nadruk op ‘doen’ versus ‘zijn met’.


Bridge builders
Dit zijn mensen die wat voorzichtiger zijn. Ze bouwen een brug tussen het nieuwe en dat wat er al is. Ze willen het eerst graag goed begrijpen voordat ze ‘ja’ zeggen.
Voordelen: Ze maken het veilig en ze analyseren eerst. Ze verbinden nieuw met oud, ze plannen goed en nemen stappen die gebaseerd zijn op vooronderzoek. Ze zijn bereid een beetje risico te nemen.
Nadelen: Ze kunnen verlamd worden door over-analyse (‘analysis-paralysis’). Ze zijn soms te veel gericht op het proces en kunnen blijven hangen in het plannen en niet ‘doorpakken’.

 

Tradition holders
Deze mensen beschermen de tradities en de waarden van wat er al is. Ze zeggen ‘nee’ totdat ze er zeker van zijn dat er een goede reden en onderbouwing is om ‘ja’ te zeggen.
Voordelen: Ze behouden de kernwaarden van wat er al is. Ze willen dat er geen risico genomen wordt. Ze verdedigen het goede van het verleden en zorgen dat dat niet zomaar weggegooid wordt.
Nadelen: Ze hebben veel kritiek en zorgen voor vertraging. Ze ontkennen wat er gaande is, lijken niet te wíllen veranderen en kunnen worden ervaren als ‘obstakels’.


Door deze 3 verandertypes uit te leggen, begreep de betreffende huisarts dat zij ‘een leaper’ was en haar mede praktijkhouders en enkele van de medewerkers kennelijk één van de andere veranderstijlen als voorkeur hadden. Dit gaf haar inzicht en handvatten om in gesprek te gaan met de anderen, zonder de aanname dat zij haar tegenwerkten. Zij begreep nu beter dat haar collega’s vanuit andere behoeften redeneerden en er daardoor onderling meer afstemming nodig was om de verandering te realiseren. Maar ze kon ook zeker de toegevoegde waarde zien van de andere veranderstijlen. 

 Deze uitzonderlijke tijd dwingt ons allemaal te veranderen in een snelkookpan-sfeer. Alle drie de veranderstijlen zijn uiteindelijk nodig om een succesvolle – en gedragen- verandering te bewerkstelligen. Wanneer we beseffen dat we elkaar in een team allemaal hard nodig hebben, kan dat de veerkracht van het team vergroten en ook op de langere termijn een verbindende sfeer creëren.


Welke van deze 3 veranderstijlen heeft jouw voorkeur? En jouw collega, welk type denk je dat hij/zij is?