Lemniscaap Bubbels mei 2018

WELKOM!

We inspireren jullie weer graag met deze bubbels. Wij, Moniek en Angelique, sturen jullie deze nieuwsbrief omdat we denken dat jullie de gezondheidszorg een warm hart toedragen. Lemniscaap is een samenvoeging van lemniscaat en aesculaap: we staan voor het creëren van oneindige mogelijkheden in een gezondheidszorg die continu in beweging is. Dit doen we door samen te leren, te groeien en te verbinden. Voor dit moment richten we onze trainingen en conference calls nog alleen op dokters. Mocht je dokters kennen die dit ook zouden willen lezen, stuur de bubbels dan graag door! En arts-bestuurders vinden het vast ook interessant.


We vinden alle beweging die er is over Privacy een goede ontwikkeling. Wij hebben ons privacy-en cookiebeleid op de website gezet voor iedereen ter inzage. Naar jou toe willen we het graag simpel houden: Bij de 'unsubsribebutton' onderaan deze nieuwsbrief kun je je uitschrijven als je onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Als je je niet uitschrijft voor onze nieuwsbrief, bevestig je ons privacybeleid en ga je hiermee akkoord. Uiteraard kun je ons ook altijd benaderen via info@lemniscaap.com als je wilt dat wij jouw gegevens aanpassen/actief verwijderen.

Hoe creëert Lemniscaap beweging?

Voor de VNVA schreven we weer een blog in de serie Medisch Leiderschap. Dit keer: Van actiepuntenlijst naar bezinningspuntenlijst.

Onze tweedaagse ‘Bezinning vanuit Medisch Leiderschap’ gaat je een oase van rust, reflectie en bezinning bieden. Wij denken dat je steviger in Medisch Leiderschap kunt stappen als je de tijd neemt voor bezinning en zo af en toe stilstaat bij wat je drijft: wat heb jij nodig om in balans te blijven? wat motiveert jou in je werk? Hoe kan je dat in jouw dagelijkse praktijk creëren? We zijn actief in gesprek geweest met de ABAN hoe ze dit kunnen accrediteren. In eerste instantie konden niet alle aangesloten beroepsverenigingen unaniem onderschrijven dat reflectie en bezinning een directe link hebben met Medisch Leiderschap en professionaliteit als arts. Een interessante dialoog, die er in heeft geresulteerd, dat deze tweedaagse nu geaccrediteerd wordt voor 10 punten. Dit is in onze ogen het debat dat ook op grotere schaal gevoerd moet worden.   

Onze volgende conference call willen we meer opzetten als een Socratische dialoog. De socratische methode is een klassieke methode om een onderzoek gesprek ( dialoog) op gang te brengen. Blinde vlekken en vaste denkgewoonten worden opgespoord. Er ontstaan nieuwe perspectieven op eigen en gemeenschappelijke denkbeelden. Met als focus: hoe breng ik mijn Medisch Leiderschap in de praktijk? Hoe ziet dat eruit? En  wat kan ik daar voor steun in krijgen? Geef je op tot 28 mei. Je hoeft niet eerder trainingen bij ons gevolgd te hebben om mee te doen. Deze conference calls zijn voor alle artsen toegankelijk. 

De groep die afgelopen februari onze leergang heeft afgerond heeft besloten om ook zelf samen regelmatig een conference call te blijven houden. Het is een mooie manier om al het geleerde in de praktijk te blijven brengen en door elkaar geïnspireerd te worden door te horen welke stappen ieder blijft zetten in  Medisch Leiderschap. 

We hebben de leergang Medisch Leiderschap voor de eerste groep aios gynaecologie in Utrecht afgerond. De evaluaties waren heel positief en het gemiddelde cijfer een 8,4. Aangezien we door diverse kanten benaderd werden voor een dergelijke ondersteuning, besloten we een open leergang voor aios te plannen. Een groep die met enorme drive werkt en ook veel andere ballen in de lucht houdt. 

Maatwerk opdrachten blijven binnen komen. Dit laat zien, dat deelnemers geraakt en geënthousiasmeerd zijn door het werk wat we eerder met ze deden. Werken met besturen, visiewerk met een maatschap of een praktijk, inhoudelijke sparringsessies, heidagen: er is van alles mogelijk!

Trainingen Medisch Leiderschap


BeZINnINg vanuit Medisch Leiderschap

7 en 8 juni 2018 

Locatie: Kloosterhotel ZIN in Vught.

Accreditatie: 10 punten.


Conference call 29 mei 2018

29 mei 2018 20-21 u

Socratische dialoog over Medisch leiderschap. Toegankelijk voor alle artsen. Gratis. 

Via Zoom conference. Meer informatie.


Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap

18 oktober 2018

Lokatie: Kaap Doorn

Accreditatie: is aangevraagd.


Leergang Medisch Leiderschap

7 november 2018 - 15 februari 2019 

Locatie: Kaap Doorn

Accreditatie: 36 punten


Leergang Medisch Leiderschap voor AIOS

23 november 2018 -  17 januari 2019

Lokatie: Kaap Doorn


Alumni dag leergang Medisch Leiderschap voor alle alumni

14 maart 2019!!

Locatie: Kaap Doorn

Accreditatie: wordt aangevraagdDe ideale gezondheidszorg…

Bezint eer ge begint. 

Een gezegde, dat niet voor niks op een tegeltje staat. 

En toch: in de dagelijkse hectiek die het werken in de zorg vaak met zich meebrengt passen we dit gezegde niet genoeg toe. Het vraagt om een bewuste keuze. Bezinning, ruimte, tijd nemen voor reflectie. We weten het en toch doen we het niet. De waan van de dag wint: waar het nooit genoeg lijkt en waar het ook vaak over belangrijke zaken gaat. 

Een belangrijk aspect van Medisch Leiderschap is het maken van bewuste keuzes. Hoe beter jij weet wat er voor jou echt toe doet, hoe bewuster je al je keuzes kunt maken: 

  • klein en groot, 

  • dagelijks en op grote lijnen 

  • voor jezelf en met anderen.

Hoe geef jij jezelf de tijd om stil te staan bij wat er echt belangrijk is voor jou? Wat heb jij daarin nodig?  


Wat zijn jouw gedachten over verbinding in de gezondheidszorg?


We gaan daar graag met je over in gesprek. Via e-mail, Facebook of Twitter bijvoorbeeld.

Moniek de Boer en Angelique van Dam