Lemniscaap Bubbels september 2018

Welkom

We inspireren jullie weer graag met deze bubbels. Wij, Moniek en Angelique, sturen jullie deze nieuwsbrief omdat we denken dat jullie de gezondheidszorg een warm hart toedragen. Lemniscaap gelooft dat Medisch Leiderschap leidt tot een betere gezondheidszorg en meer werkvreugde. Mocht je artsen kennen die dit ook zouden willen lezen, stuur de bubbels dan graag door! En arts-bestuurders vinden het vast ook interessant

Graag komen we met je in gesprek over onze definitie van Medisch Leiderschap: als arts, vanuit verlangen voor de zorg, bewust kiezen om je hele persoon in te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor

  • jezelf
  • de kwaliteit van zorg
  • de organisatie
    &
  • de maatschappij

Dat is aardig wat. Gelukkig betekent verantwoordelijkheid nemen niet dat je het  altijd zelf  hoeft te doen. Door verantwoordelijkheid te nemen houd je invloed en kan je op een goede manier je stem laten horen.

Wat gebeurt er bij Lemniscaap?

In de afgelopen zomerperiode hebben we de tijd genomen om op te laden. 'To practice what we preach' in onze trainingen: Ons hart, ziel, lichaam en verstand zijn uitgerust en opgeladen. We hebben er weer zin in!

Voor de VNVA schreven we weer een Medisch Leiderschap blog. Dit keer met handvatten om uit drama te blijven. Je kent het vast: “de schuld van de ander, jij bent altijd diegene die alles oplost en dan slaak je een diepe zucht…”. Dit gaat ook over verantwoordelijkheid nemen. Je hebt namelijk altijd een keuze. Alan Seal heeft hier een fantastische acroniem voor: D(i)SCO. Wil je meer weten, lees dan de blog! Het helpt je uit de onmacht van drama te blijven!

Onze vorige conference call in de vorm van een Socratische dialoog is de deelnemers goed bevallen. Heel inspirerend om op deze wijze met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren. We zullen dit zo blijven doen. Met als focus: hoe breng ik mijn Medisch Leiderschap in de praktijk? Hoe ziet dat eruit?
Geef je op tot 24 september. En er gebeurt nog veel meer! 

Angelique gaat op 7 september met een huisartspraktijk een workshop doen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen vanuit bevlogenheid en verlangen waaraan alle medewerkers meedoen. We zijn daar heel enthousiast over: wat als iedere praktijk/vakgroep hier regelmatig bij stil stond??! Dan zou de hele zorg vanzelf meer vanuit zingeving kunnen functioneren.

Moniek gaat op 11 oktober een voordracht houden: ‘De gynaecoloog in balans’. Op een congres voor gynaecologen met bekkenbodem als aandachtsgebied. Dat is ook een mooi gegeven, in yogatraditie zit je balans, je aarding, juist ook in je bekkenbodem. In het onderste chakra. Mmm, dat is meteen een mooie inleiding…

Hieronder zie je welke cursussen en leergangen gepland staan.

Daarnaast zijn we 12 december 2018 in aktie op het MMV congres dat dit jaar als thema heeft opleiden-netwerken. We geven 3 workshops : Met Medisch Leiderschap samen (net)werken aan je opleiding.


Nascholingen bij Lemniscaap

Conference call 
25 september 2018 20-21 u
Hoe geven we Medisch leiderschap een plaats in onze dagelijkse praktijk?
Via Zoom conference.
https://lemniscaap.com/trainingen/conference-calls/open-conference-call-medisch-leiderschap-september-2018

Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap
12 oktober 2018
Lokatie: Kaap Doorn
Accreditatie: is aangevraagd.
https://lemniscaap.com/trainingen/eendaagse-trainingen/samenwerken-vanuit-medisch-leiderschap

Leergang Medisch Leiderschap
7 november 2018 - 15 februari 2019
Locatie: Kaap Doorn
Accreditatie: 36 punten
https://lemniscaap.com/trainingen/meerdaagse-trainingen/leergang-medisch-leiderschap-november-2018

BeZINnINg vanuit Medisch Leiderschap- tweedaagse
21 + 22 november 2018
Locatie: Kloosterhotel ZIN in Vught.
Accreditatie: 10 punten
https://lemniscaap.com/trainingen/tweedaagse-trainingen/bezinning-vanuit-medisch-leiderschap-nov-2018

Leergang Medisch Leiderschap voor AIOS
23 november 2018 - 17 januari 2019
Lokatie: Kaap Doorn
https://lemniscaap.com/trainingen/meerdaagse-trainingen/leergang-medisch-leiderschap-voor-aios


Medisch Leiderschap voor iedereen!

Leiderschap heeft vele vormen. Vaak wordt alleen degene die voor de troepen uitloopt als leider gezien. Tegenwoordig wordt leiderschap vanuit vele gremia gedefinieerd als 'verantwoordelijkheid nemen voor je wereld'. Dan zijn er veel meer vormen van leiderschap mogelijk. En iedere vorm is even belangrijk voor het uiteindelijke resultaat. Dus leiderschap wordt dan veel breder dan alleen diegenen die managers of bestuurders zijn.
Dit filmpje van vogels die met elkaar een prachtig schouwspel tonen zonder dat er een botsing plaatsvindt en waarbij ze ook een bepaalde richting opgaan (het doel duidelijk lijkt) laat zien, dat iedereen zijn of haar rol heeft te spelen in leiderschap. Afhankelijk van de omstandigheden is dat een rol meer naar de voorgrond of naar de achtergrond.
Het einddoel wordt het beste bereikt als ieder individu op eigen wijze verantwoordelijkheid neemt voor het grotere geheel.

Klik hier voor het indrukwekkende filmpje van de spreeuwen


Wat zijn jouw gedachten over Medisch Leiderschap?


We gaan daar graag met je over in gesprek. Via e-mail, Facebook of Twitter bijvoorbeeld.

Moniek de Boer en Angelique van Dam