Menu voor een gezonde geest!

Het menu voor een gezonde geest!

Mooi is dat, als onderzoek aantoont, wat we met onze intuïtie eigenlijk al wel weten.

Dit gebeurt nu veel in de neurowetenschappen. De neurowetenschappers David Rock en Daniel Siegel zijn voorlopers in het vertalen van wetenschappelijke uitkomsten op breingebied naar concrete inzichten voor ons dagelijks leven. In onze drukke, hectische, informatie gevulde en veeleisende levens is het van groot belang om goed voor ons lijf en goed voor ons brein te zorgen om alles bij te kunnen houden. We weten langzamerhand heel goed hoe we ons lijf van het goede voedsel voorzien. Hoe voeden we onze geest het beste? Hiervoor hebben Rock en Siegel het "gezonde geest menu" ("The healthy mind platter") samengesteld. Een gezonde, creatieve en productieve geest heeft volgens hen dagelijks een menu nodig dat bestaat uit 7 componenten:

Slaap tijd. Herstelt lichaam en geest en consolideert ons geheugen. We hebben gemiddeld 8 uur slaap nodig waarbij sterke individuele variaties (van 4-12 u per nacht!) aanwezig zijn. Ook korte dutjes kunnen een goed effekt hebben. 10 minuten lijkt de beste lengte voor een dutje met direkt positief effekt op alertheid en functioneren.

Speel-tijd. Het plezier door spelen stimuleert ook bepaalde gebieden in de hersenen en wordt geassocieerd met het vrijkomen van dopamine, waardoor nieuwe neuronale banen gevormd kunnen worden die van belang zijn voor creativiteit en geheugen. Bovendien is het een natuurlijke, leuke manier om te experimenteren met sociaal gedrag.

Stilstand-tijd. (="down-time") Een tijd van inactiviteit of iets doen zonder een vastgesteld doel. Dagdromen. Ontspannen. Uit het raam kijken. Incubatietijd. Muziek luisteren/maken zonder doel. Wachten. Onze gedachten even "loskoppelen" van waar we mee bezig zijn. Het lijkt "niets doen", maar ondertussen zorgen deze momenten voor integratie van diverse elementen in onze hersenen wat vaak nieuwe inzichten oplevert.

Reflectietijd. (="time-in") Mediteren. bewust reflecteren. Mindfulness. Een bewuste, gerichte aandacht op het innerlijke leven van ons zelf in het hier en nu. Focus op accepteren wat er ook maar gebeurt en daar bij stilstaan.

Relatietijd. Sociaal kontakt is een basisbehoefte voor de mens. Het uitwisselen van emoties en gedachten. Positieve sociale steun. Gezien worden. Vertrouwd worden en je vertrouwd weten.

Fysieke tijd. In vele studies is aangetoond hoe fysieke activiteit een positief effekt heeft op het funktioneren van de hersenen, op cognitieve functies, en op de plasticiteit van het brein. De regelmaat van de fysieke activiteit is hier van belang.

Focus tijd. Bewuste, expliciete aandacht voor één taak, die leidt tot iets afmaken of volbrengen. Dit staat tegenover multi-tasken.

Vraag je eens af, welke van deze 7 componenten in jouw leven meer aandacht nodig hebben? Wie kan je daarin steunen? Hoe kan je nieuwe patronen en gewoontes ontwikkelen, zodat deze 7 componenten als vanzelf in iedere dag een plek krijgen?