‘Moet ik wel doorgaan met de opleiding..?’ Hans is de verbinding kwijt met zijn opleider, supervisor en mede-aios.

Er zijn sessies die bij ons als coach nog wel even blijven hangen. Omdat het thema je raakt en omdat je je coachee zo enorm ziet worstelen. Zo was er een AIOS radiotherapie bij één van ons in coaching: Hans, 32 jaar en ontzettend in dubio of hij wel door moest gaan met de opleiding. Wat was de oorzaak van het verdwijnen van zijn bevlogenheid? Dat kwam uit een vrij onverwachte hoek.

Hans twijfelde of hij door wilde gaan met de opleiding. Er was grote verwarring: de inhoud van het vak was leuk en hij ervoer iedere keer weer hoeveel hij kon betekenen voor patiënten. Zij haalden hoop uit de therapie, omdat hij zich zo goed met hen kon verbinden. Patiënten voelden zich veilig bij hem en door hem gezien.
Toch ging hij vaak met een onrustig gevoel naar zijn werk. Als hij aan het eind van de dag zijn witte jas in de locker hing, overviel hem een emotionele zwaarte. Soms was hij bang dat hij een burn-out aan het krijgen was. Dit was zo een groot contrast met de bevlogenheid waarmee hij was begonnen.

Het duurde even voordat het helder werd waar Hans tegen aan liep: de angel zat in de verbinding met zijn opleiders, supervisoren en mede-AIOS. Hij miste de onderlinge steun, de waardering en hij miste het gevoel een sociaal vangnet te hebben binnen de afdeling. Er werd eigenlijk nooit aandacht geschonken aan hoe het was met elkaar als mens. Wat maakten ze mee in hun privéleven, hoe werden ze geraakt door een bepaalde patiënt of door het bericht dat een patiënt was overleden. En hoe ging iedereen om met kwetsbaarheid, met niet-weten?

12 energiebronnen voor bevlogenheid

Wilmar Schaufeli (1953) - arbeids- en organisatiepsycholoog, klinisch psycholoog en hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie- , heeft veel onderzoek gedaan naar bevlogenheid op het werk. Hij benoemt 12 energiebronnen die een aandeel hebben in bevlogenheid.
Opvallend is dat meer dan de helft van de energiebronnen betrekking heeft op het sociale aspect van het werk (steun, feedback, belang van de werktaak, type leiderschap, relatie met leidinggevende, positief sociaal klimaat, erkenning en waardering).
De overige energiebronnen hebben ofwel met de aard van het werk te maken (variatie, regelruimte en complexiteit) ofwel met de relatie tussen persoon en werk (passend bij de werkrol en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden). Kennis over de energiebronnen heeft geleid tot het Jobs Demands Resource model.


Uit dit model vloeit voort dat een goede verbinding met je mede-aios en opleiders/supervisoren als sociaal aspect van het werk van enorm groot belang is voor je welbevinden, om je bevlogenheid te behouden!


Verbinding voor behoud van je bevlogenheid: wat is jóuw verbindkracht?

Als je kijkt naar onderstaande stellingen, welke zijn op jou van toepassing?

  • Ik spreek regelmatig mijn waardering uit.
  • Ik geef complimenten vanuit mijn hart.
  • Ik vraag regelmatig hoe het met de ander is.
  • Ik sta bewust stil als ik zie dat iemand het moeilijk heeft.
  • Ik durf hardop uit te spreken als ik het moeilijk heb.
  • Ik durf om hulp te vragen.
  • Ik steek er energie in de ander bewust te ontmoeten.
  • In onze persoonlijke verhouding ervaar ik geen hiërarchie met mijn opleiders.
  • Ik probeer mij bewust te zijn van mijn aannames over de ander.
  • Ik probeer zaken niet persoonlijk te nemen.

Hoe het verder ging ..

Hans besefte dat de verandering die nodig was bij hem zelf moest beginnen. Hij realiseerde zich dat hij zichzelf steeds meer had teruggetrokken omdat hij de verbinding niet meer voelde. Dat hij daardoor makkelijker oordeelde over de ander en aannames over collega’s maakte. Toen hij zich hiervan bewust werd, kon hij zijn gedrag veranderen.

Het is hem gelukt om binnen de afdeling intervisie voor de aios te starten onder werktijd, zodat zij de gelegenheid krijgen om elkaar echt te ontmoeten.

Nu hangt hij meestal zijn witte jas in de locker met een brede glimlach op zijn gezicht.