Netwerkgeneeskunde

Medisch Leiderschapsblog december VNVA nieuwsbrief

Samenwerken in netwerkgeneeskunde.

De Federatie van Medisch Specialisten benoemt het in de toekomstvisie voor 2025 als één van de vier belangrijke thema’s. Dit thema wordt benoemd naast de andere 3 thema’s: ‘de unieke patiënt en de moderne medisch specialist’, ‘betrokkenheid bij gezondheid en gedrag’ en ‘voorop in innovatie’.

Er is geen andere geneeskunde meer mogelijk dan netwerkgeneeskunde: zorgnetwerken van zorgprofessionals rond een patiënt. Om de zorg efficiënter te maken en samen met de patiënt te beslissen wat de beste zorg is. Het heeft voor de zorgprofessional als bij effect dat het werk er leuker door kan worden.

Het is dus duidelijk, dat je als arts niet meer om samenwerken heen kunt in die zorgnetwerken. En dat is niet altijd makkelijk. Het goede nieuws is dat je kunt leren om beter samen te werken. En er handvatten voor kunt krijgen.

Op organisatorisch vlak wordt er steeds nadrukkelijker naar gekeken. Zoals in de herziening van de richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (HASP), waarin afspraken tussen de beroepsverenigingen over tijdigheid, verantwoordelijkheid en vaste informatiemomenten zijn vastgelegd. Dat zijn zinvolle praktische middelen die samenwerking kunnen ondersteunen.
Daarnaast heeft samenwerken ook aandacht nodig op kleinere schaal, beginnend bij jezelf: Wat is er voor jou belangrijk in samenwerken? Wat zijn jouw sterktes en zwaktes in samenwerken? Als je dit weet, kun je dit ook benoemen naar de ander.
En vanuit die basis kan je dan samen met de ander jullie samenwerkingsrelatie ontwerpen. Hoe vinden we dat het gaat? Wat is er voor jou belangrijk? Wat is er voor mij belangrijk? Wat zijn onze waarden? Wees oprecht en zonder oordeel nieuwsgierig naar de ander.
Als je hiermee begint en daar regelmatig aandacht aan besteedt dan is de ervaring dat daarna de focus op het einddoel veel helderder wordt. En uiteindelijk geeft dit meer efficiëntie ook al vraagt het in het begin wat tijd. Het voorkomt dat er later ‘onderhuids’ zaken in de weg komen te zitten.

 Beginnen met OSR: Ontwerpen van de Samenwerkings Relatie en dit als onderwerp belangrijk blijven maken tijdens die samenwerking! Een gewoonte met grote impact.