Nieuw management in de zorg!

Nieuw management in de zorg!

Begin februari stond er een groot artikel over zelfsturing in de NRC: ‘verguisd maar toch onmisbaar: de manager’. In het artikel wordt uitgelegd, waarom de hype ‘zelfsturing’ niet altijd werkt. Met als belangrijkste punt dat de zelfsturende teams mandaat nodig hebben om zelf beslissingen te nemen. Daarnaast, dat het niet voor iedereen werkt; je moet het als lid van het team ook zelf willen.

Ik belicht hier een aantal factoren, die ‘zelfsturing in de zorg’ wel kunnen laten slagen en laat zien dat het zelfs mogelijkheden biedt.

Wat namelijk onderbelicht wordt in dit artikel uit de NRC zijn een paar dingen die in het boek ‘Reinventing organisations’ van Frederic Laloux goed worden uitgelegd. Dit is een beschrijvend boek, dat beschrijft hoe, volgend op veranderingen in de maatschappij, ook andere structuren van organisaties nodig werden. Toen we nog een jagend volk waren hadden we een andere structuur van organisatie nodig dan na de industriële revolutie. En ook nu is er weer een grote verandering in de maatschappij gaande: we leven in wat wel genoemd wordt in de tijd van de ‘informatie revolutie’. Wat Laloux beschrijft is wat hij ziet dat werkt in bedrijven die in deze tijd goed presteren. Daarbij noemt hij diverse bedrijven waaronder ons Nederlandse ‘buurtzorg’ van Jos de Blok. Wat hij ziet in deze bedrijven zijn 3 aspecten, die belangrijke rol spelen om het te laten slagen: ‘Heelheid’, ‘Zelfsturing’ en ‘Evolutionair doel’. Om zelfsturing goed te laten werken zijn er dus nog meer voorwaarden nodig dan ‘mandaat’ en ‘of het jou past’.

Heelheid betekent, dat je alles van wie je bent, durft mee te nemen naar je werk: dat je ruimte krijgt om je werk zo te organiseren dat jouw leven zich erom heen kan voegen. Dat er ruimte is voor je ziel, je hart en je verstand op je werk. Dat je elkaar als mensen bejegent. Hiermee kunnen mensen een groter potentieel aanboren, dan wanneer ze een deel van zichzelf moeten verbergen.

Evolutionair doel betekent dat je als organisatie weet waar je voor staat. Waarom je het werk doet wat je doet. En dat je het daar met elkaar over hebt, zodat iedere werknemer weet welk grotere doel je dient. “Waarom bestaat mijn organisatie en verdient het mijn energie, talenten en creativiteit?” Als je dat weet, en je kunt jouw persoonlijke doel eraan verbinden, kun je met bevlogenheid werken. Het doel is evolutionair, wat betekent dat het doel meebeweegt met wat er zich aandient, zodat de organisatie daarop kan reageren: van ‘predict and control’ naar ‘sense and respond’.

De manager die verguisd wordt is degene die geen idee heeft over wat er op de werkvloer gebeurt. De nieuwe manager, die we met enthousiasme zouden moeten ontvangen, stelt zich dienend op naar de werkvloer en moet dus goed weten wat daar gebeurt en wat daar nodig is. Die zorgt dat de zorg-professionals hun werk kunnen doen op een manier die past bij het gezamenlijk gedragen evolutionaire doel van het bedrijf. Die zorgt dat iedereen die werkt bij het bedrijf zijn of haar complete zelf in kan zetten en niet maar een deel van zichzelf kan toelaten op het werk.

Dit vraagt dus ook wat van ons als zorgprofessionals. Ben jij als zorgprofessional bereid om met een ‘open hart’ uit te leggen aan de managers wat je werk inhoudt en wat voor steun je nodig hebt? Ben je bereid om op een manier samen te werken die opbouwend is en uitgaat van jullie grotere doel van de organisatie?

In onze nascholing ‘Leergang Medisch Leiderschap’ van Lemniscaap besteden we hier meer aandacht aan. https://lemniscaap.com/nascholing

Geplaatst op linked in door Angelique van Dam