Nieuwsbrief april 2017

Wat gebeurt er bij Lemniscaap?

Lemniscaap blijft in beweging! Via ons steeds groter wordende netwerk worden we uitgenodigd om op diverse plaatsen ons gedachtegoed uit te dragen. Bijeenkomsten waarin we met dokters samen ontwikkelen, groeien en leren.

 • Op 9 en 10 maart zijn we met een derde groep gestart met de leergang Medisch Leiderschap. Wat is het toch mooi om te

  ervaren hoe, met onze begeleiding, een nieuwe groep zich met elkaar verbindt en heel snel met elkaar de diepte in durft te gaan. Huisartsen en specialisten met elkaar. De volgende leergang start in november. Klik hier voor meer informatie. Als je wilt weten of dit iets is voor jou kun je ons ook bellen (Moniek 06-51345184 of Angelique 06-24705672)

 • Angelique gaf in maart een workshop over leiderschap en motiveren van anderen voor de kaderopleiding ouderengenees- kunde in het LUMC. Welke invloed hebben mijn waarden op hoe ik iemand anders motiveer? Welke manier van motiveren past het best bij mij en welke kan ik ontwikkelen? Wat kan neurowetenschap ons hierin leren?

 • Moniek begeleidde een groep huisartsen en bestuurders een ochtend, waarin zij met hen de samenwerkingsrelatie ont- wierp. Hoe vaak sta je stil bij wat belangrijk is in samenwerken? En hoe belangrijk is dit, voordat je met elkaar kan besturen?

 • Naar aanleiding van onze leergang werd Angelique gevraagd door de LAD voor een interview over Medisch Leiderschap

 • Op 11 april was de meest recente conference call. Makkelijk vanuit huis leren, ervaren en delen. Dit keer over ‘De Onderstroom’. Deze keer was een vervolg op de vorige conference call, met als onderwerp ‘Deep Democracy’. We bespraken nu 'de onderstroom'. Er waren bekende en nieuwe gezichten, huisartsen en specialisten: diversiteit alom. Leuk om zo met elkaar te leren en even dieper op een onderwerp in te kunnen gaan. Iedere deelnemer deelde een concreet inzicht waarmee hij/zij direct aan de slag kan.

  Op 20 juni hebben we de volgende conference call, die als onderwerp heeft: 'handvatten om met de onderstroom om te gaan'.

  Je ziet dat er bij Lemniscaap diverse mogelijkheden zijn om ook met jouw vakgroep, bestuur, maatschap of ander samenwer- kingsverband aan de slag te gaan. Je kunt altijd contact met ons opnemen om mogelijkheden te onderzoeken.

Nieuwe trainingen

Verder zijn we enthousiast bezig met de voorbereidingen van de trainingen die eraan komen.

Verdiepingsmodule verbinding: ‘Recept voor samen-werken’
• Op 1 en 2 juni de verdiepingsmodule verbinding: ‘Recept voor samen-werken’.

Locatie: Kaap Doorn. Kosten: (incl. overnachting en diner) €950,00 (excl. BTW). Accreditatie is aangevraagd.
Voor het volgen van de verdiepingsmodule is het niet noodzakelijk om de leergang te hebben gevolgd. Voor degenen die de leergang al hebben gevolgd zullen veel nieuwe zaken aan bod komen en verdieping van wat eerder werd aangedragen.
We hebben een prachtig, intensief programma met weer veel (speels) ervaren en daardoor leren. Ieder zal naar huis gaan met een gepersonaliseerd recept voor samen-werken. Nadat je zelf de diagnose hebt gesteld. Waar loop jij specifiek tegenaan en welke handvatten kunnen jou daarbij helpen? Net als in al onze trainingen en onze leergang zal er een mooie afwisseling zijn van groepswerk, werk in tweetallen en individueel. Ook zullen we diverse werkvormen gebruiken. Wij hebben er enorm veel zin in. Als iedereen in de gezondheidszorg deze tweedaagse zou volgen, zou de zorg er meteen heel anders uitzien.
Als je je opgeeft met je team, huisartsengroep of ander verband, kunnen we een groepskorting geven. Geef je hier op.

Be-ZIN-n-INg: Bezieling Zingeving & Inspiratie • Be-ZIN-n-INg: 24 + 25 november.

Locatie: Kaap Doorn. Kosten (incl. overnachting en diner) €950,00 (excl. BTW). Accreditatie zal worden aangevraagd.
Twee dagen, met een divers programma speciaal gericht om op te laden en je zin voor ons mooie vak weer een boost te geven. Door reflectie, inspiratie, lichaamswerk en stilstaan bij je persoonlijke missie in het leven en in je werk. Geef je hier op.

De ideale gezondheidszorg

In de ideale gezondheidszorg werk je samen, door elkaars talenten toe te juichen en te benutten. Door samen te delen en daardoor te groeien. Relaties waarin partijen elkaar versterken zullen ook een positief effect hebben op het geheel van de zorg. Dat begint met weten wat er in jou zelf leeft: Ons brein functioneert door aannames te maken over alles en iedereen.
Het probleem met die aannames is dat we vaak denken dat ze waarheid zijn. En daar baseren we dan ons handelen op. En we gebruiken de reactie van anderen om onze aanname te bevestigen. Zo komen we steeds vaster te zitten in de aanname en kan het zelfs een ‘fulfilling prophecy’ worden. We nemen aan, dat anderen denken zoals wij denken, voelen zoals wij voelen, oor- delen zoals wij oordelen. Een eerste stap die heel bevrijdend kan werken is als we met open blik naar elkaar kunnen kijken en gewoon nieuwsgierig kunnen zijn. Geniet van dit korte filmpje uit Denemarken, dat niet voor niks al zo vaak is gedeeld en bekeken op facebook. Het geeft een mooi voorbeeld van de impact van die open blik en is ontroerend in de herkenning.