Nieuwsbrief mei 2017

Wat gebeurt er bij Lemniscaap?

Lemniscaap staat op dit moment in het teken van Samen-Werken. Wij zijn onze samenwerking gestart in 2015, met het ontwerpen van de leergang Medisch Leiderschap. Tijdens dit voorbereidingsjaar zijn we enorm naar elkaar toegegroeid. Behalve het ontwikkelen van de inhoud van de leergang, ontwikkelden
en verdiepten wij ook onze relatie. We weten wat voor elkaar belangrijk is en van waarde is en we kennen ons eigen en elkaars valkuilen. Onze gezamenlijkheid levert veel meer op dan de som der delen. En dat is voelbaar tijdens de trainingen die we geven. 

‘We can start a revolution when we know what we stand against. To create change that lasts, however, we need to know what we stand for.’

Angelique van Dam Moniek de Boer

 

Wat gebeurt er nog meer? • We schreven een blog over zelfzorg. Leiderschap begint bij zorgen voor jezelf, zodat je genoeg energie hebt om te doen wat je hebt te doen. Klik hier om onze blog over zelfzorg te lezen.

 • Op 11 mei begeleidden wij een groep enthousiaste bestuurders van LHV kringbesturen Oost-Nederland. vijf uur over Samen-Werken. Iedereen creëerde een persoonlijk document over eigen samenwerkingswaarden, -sterktes en sabotage- mechanismen met een plan hoe morgen anders in samenwerking te stappen.

 • Op 1 en 2 juni de verdiepingsmodule verbinding: ‘Recept voor Samen-Werken’. Locatie: Kaap Doorn
  Kosten: (incl. overnachting en diner) € 950,00 excl. BTW. Accreditatie: 12 punten (ABAN).
  Voor het volgen van de verdiepingsmodule is het niet noodzakelijk om de leergang te hebben gevolgd. Voor degenen die de leergang al hebben gevolgd zullen veel nieuwe zaken aan bod komen en verdieping van wat eerder werd aangedragen.We hebben een prachtig, intensief programma met weer veel (speels) ervaren en daardoor leren. Ieder zal naar huis gaan met een gepersonaliseerd ‘Recept voor Samen-Werken’. Dit zal erin resulteren dat je efficiëntere samenwerking kunt creëren met meer flow. Kijk hier naar het programma. Nadat je zelf de diagnose hebt gesteld. Waar loop jij specifiek tegen- aan en welke handvatten kunnen jou daarbij helpen? Net als in al onze trainingen en leergang zal er een mooie afwisseling zijn van groepswerk, werk in tweetallen en individueel. Ook zullen we diverse werkvormen gebruiken.
  Als je je opgeeft met je team, huisartsengroep of ander verband, kunnen we een groepskorting geven. Geef je hier op.

 • Op 20 juni is onze derde conference call. Deze heeft als thema; omgaan met de onderstroom.

 • Op 29 juni gaan we met LHV bestuurders aan de slag met Deep Democracy. Belangrijke thema’s als onderstroom en

  sabotagemechanismen komen hier aan de orde. Een belangrijk thema in Samen-Werken.

 • Op 6 juli verzorgen we een masterclass managers eerste lijn met als titel: ‘Leiderschap vanuit verbinding’.

 • Op 15 november start de vierde leergang Medisch Leiderschap. Als we het over Samen-Werken hebben, dan is de leergang

  Medisch Leiderschap de ultieme gelegenheid om ook daar meer over te leren. In gezamenlijkheid volgen huisartsen en specialisten deze leergang en met onze begeleiding verbinden ze zich en durven heel snel met elkaar de diepte in te gaan. Klik hier voor meer informatie. Als je wilt weten of dit iets is voor jou kun je ons ook bellen: Moniek 06-51345184 of Angelique 06-24705672.

 • Op 24 en 25 november Be-ZIN-n-INg ; Bezieling Zingeving & Inspiratie. Locatie: Kaap Doorn. Kosten (incl. overnachting en diner) € 950,00 excl. BTW. Accreditatie wordt aangevraagd. Twee dagen om op te laden en je zin voor ons mooie vak weer een boost te geven. Door reflectie, inspiratie, lichaamswerk en nadenken over je persoonlijke missie in het leven en daar- mee in je werk. We spreken jouw heelheid als professional aan.

  Je ziet dat er bij Lemniscaap diverse mogelijkheden zijn om ook met jouw vakgroep, bestuur, maatschap of ander samenwerkingsverband aan de slag te gaan. Je kunt altijd contact met ons opnemen om mogelijkheden te onderzoeken.

De ideale Gezondheidszorg

 • Met iedere samenwerking ga je een relatie aan. Waarin respect en waardering voor de ander cruciaal zijn. Wat een mogelijkheden biedt het als je ook elkaars verschillen kan accepteren en benutten!

  Dat vergt moed en het opzij zetten van je ego om zo naar elkaar te kunnen kijken. Ook op de punten waaraan je je irriteert bij de ander zit wijsheid van een groep.

  Wat zou de impact zijn, als je met het perspectief van dit gedicht zou kunnen kijken naar iedere collega, verpleegkundige, assistente, bestuurder en andere samenwerkingspartners?