Nieuwsbrief september 2017

Welkom

We inspireren jullie weer graag met deze bubbels. Als experts in Medisch Leiderschap, sturen wij, Moniek en Angelique, jullie deze nieuwsbrief omdat we denken dat jullie de gezondheidszorg een warm hart toedragen. Onze trainingen en conference calls richten zich op dokters. Mocht je dokters kennen die dit ook zouden willen lezen, stuur de bubbels dan graag door! Ook voor arts-bestuurders is dit interessant.

Wat gebeurt er bij Lemniscaap?

Na de zomer is Lemniscaap weer fris en vol energie van start gegaan. Wij zijn begonnen met een focusdag begeleid door Jeanet Bathoorn, specialist in online zichtbaarheid. Wij willen graag dat een groter publiek Lemniscaap leert kennen.


  Wat wij te bieden hebben blijkt daadwerkelijke verandering in de zorg te stimuleren. Voor verandering is een grotere beweging nodig en dus meer bekendheid van Lemniscaap. We hebben hard gewerkt en iedereen die ons heeft meegemaakt in een training weet dat wij alleen hard kunnen werken als we ook veel kunnen lachen…

Voor het einde van het jaar zullen wij een nieuwe website lanceren, met veel meer mogelijkheid tot interactie. Gericht op Community-building in de zorg, zodat we blijven leren van elkaar.
 • In onze meest recente blog over medisch leiderschap voor de VNVA beschrijven we de Medisch Leiderschaps driehoek, zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd, wat uitgebreider. Lees de blog
 • Op 24 augustus jl. hadden we een inspirerend gesprek met studenten van het Platform Medisch Leiderschap, afdeling Leiden.Het gaf een mooie dialoog met jonge (bijna) dokters. Wij inspireren hen graag tijdens hun eerste workshop in oktober!
 • Angelique gaat op 27 september een voordracht volgens de TEDx-formule houden op de opleidingsdag voor AIOS regio Breda over professioneel welbevinden.
 • We starten een leergang Leiderschap voor AIOS gynaecologie & verloskunde van het UMC Utrecht, in oktober.
 • Op 24 oktober geven wij de volgende conference call, over een thema in relatie tot Medisch Leiderschap.
 • En op 24 november geven wij een workshop Medisch Leiderschap op de wetenschapsdag van de LOVAH.


Trainingen Medisch Leiderschap

 • Op 11 en 12 oktober 2017: ‘R/ Samenwerken vanuit Medisch Leiderschap’
  Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen.
  Accreditatie: 12 punten (ABAN).
Voor het volgen van de verdiepingsmodule is het niet noodzakelijk om de leergang te hebben gevolgd. Voor degenen die de leergang al hebben gevolgd zullen veel nieuwe zaken aan bod komen en verdieping van wat eerder werd aangedragen.
We hebben een prachtig, intensief programma met weer veel (speels) ervaren en daardoor leren. Ieder zal naar huis gaan met een gepersonaliseerd recept voor samen-werken. Dit zal erin resulteren dat je efficiëntere samenwerking kunt creëren met meer plezier. Kijk hier naar het programma.
Als je je opgeeft met je team, huisartsengroep of ander verband, kunnen we een groepskorting geven. Geef je hier op.
 • Op 15 november start de 4e leergang Medisch Leiderschap.
  Locatie: Kaap Doorn, Doorn.
  Accreditatie: 36 punten (ABAN).
Deze leergang is voor huisartsen en medisch specialisten en levert de deelnemers inzicht in hun individuele leiderschap.Op een andere manier dan velen gewend zijn. Klik hier voor meer informatie. Als je wilt weten of dit iets is voor jou kun je
ons ook bellen (Moniek 06-51345184 of 06-24705672 Angelique).


De ideale Gezondheidszorg


Is een gezondheidszorg zwaarin we ons realiseren dat wij elkaar nodig hebben. Heidegger zei het al: Het is een fundamentele waarheid, dat we met anderen in de wereld zijn en niet als een afgezonderde eenheid.
Ook in de zorg kunnen we niet handelen alsof we alleen zijn. In wat voor positie we ook in de gezondheidszorg zitten; we hebben altijd te maken met anderen. En hebben dus die ander nodig om te functioneren.
Als zorgprofessionals werken we vaak onder druk. Dit betekent dat we vanuit ‘overlevings energie’ snel reactief zijn naar wat er om ons heen gebeurt, waardoor we in de drama driehoek komen, die we al eerder bespraken. Allemaal reactieve patronen. Als ‘slachtoffer’ klagen we, vinden onszelf heel zielig en maken de ander ‘de schurk’. Als ‘redder’ geloven we dat wij de enige zijn die dit op kan lossen en hebben we geen vertrouwen in de ander. Als ‘aanklager’ vinden we dat de ander het allemaal verkeerd doet en dat wij de enige zijn die het goed zien. Al deze posities creëren een relatie die niet het beste in beide partijen naar boven haalt en dus ook niet het beste resultaat geeft. Hoe meer we ons in deze posities vastbijten, hoe steviger we ons erin verankeren en hoe steviger reactie we vaak uitlokken. Het resultaat is een onprettige, niet constructieve samenwerking, waarbij we alleen voor ons eigen belang vechten. Het deel van onszelf dat dan ‘niet meer wil opgeven’ is ons ego. Om de stevigheid van ons ego niet in gevaar te brengen, hebben we als overlevingsmechanisme in de loop van ons leven geleerd om
EGO-MUURTJES op te bouwen.
Enkele voorbeelden:
Het ‘Ik moet dit oplossen’ muurtje (helper)
Het ‘Ik moet gezien worden als’ muurtje (aanklager)
Het ‘Ik ben niet zo goed als jij’ muurtje (slachtoffer)
Het ‘Ik……..’ muurtje

 

 

 

 

Welke muurtjes bouw jij om je heen als het om samenwerking gaat? Ten koste van wat?