PostTraumatischeGroei (PTG)

In de Peer Support netwerken die ingericht zijn toen de impact van COVID-19 op zorgprofessionals duidelijk werd, ging in eerste instantie de angst rond dat veel van hen na deze crisis te maken zou krijgen met een PTSS. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen artsen veel minder risico hierop, omdat zij getraind zijn in het omgaan met ziekte en verlies en daar ook een professionele distantie in ontwikkelen. Juist nu kunnen veel artsen doen waarvoor zij het vak gekozen hebben, zonder administratieve en bureaucratische rompslomp.

En toch : er is iets heel groots aan de hand. Als de pandemie én de crisis straks in de hand gehouden kunnen worden, ontstaat er een nieuwe wereld. Er is vermoeidheid en irritatie, belangen lopen uiteen en de regels worden verscherpt om de orde te herstellen. De veerkracht verdwijnt.
In deze fase is dit boek ‘PostTraumatischeGroei’ (PTG) van grote waarde. Voor artsen die in de frontlinie hebben gestaan, voor artsen die stress ervaren in de post-crisis periode en voor artsen die hun collega’s willen opvangen.


De auteurs van dit boek gaan er vanuit dat in elke ‘struggle’ er ruimte is voor groei. Omdat dan je echte krachten en waarden boven kunnen komen.
Zij beschrijven 5 deelgebieden waarop groei kan ontstaan:

1) verandering in relaties
2) ervaren van nieuwe mogelijkheden
3) ervaren van persoonlijke kracht
4) verandering in religie, spiritualiteit en levensfilosofie
5) verandering in waardering en beleving van het leven


PTG leidt tot meer psychologisch kapitaal: hoop, veerkracht, optimisme en zelfvertrouwen. Wat altijd de werkvreugde doet toenemen. Ook komt er meer ruimte voor eudemonisme: het ‘goede doen’ en meer tevredenheid over het leven.

Het is kort, bondig en zakelijk geschreven. Voor iedereen die de veerkracht een beetje kwijt is en graag wil groeien vanuit ‘ellende’.