Reactie huisarts Tack op brief minister

Medisch contact 11 januari 2018

Huisarts Tack overdonderd door reacties open brief

Overdonderd. Zo voelt huisarts Marloes Tack zich na alle reacties die ze kreeg op haar open brief over de bureaucratische rompslomp waar ze tegenaan loopt. Ze is hoopvol dat de combinatie van nieuwe bewindslieden plus de toenemende weerstand onder artsen tegen de registratiedruk voldoende is om een verandering in gang te zetten.

Tack (35) is huisarts in Rockanje, met een eigen praktijk in een gezondheidscentrum. Sinds ze in 2010 huisarts werd, merkte ze hoe de administratielast toenam. In december schreef ze in Medisch Contact een open brief aan de ministers en staatssecretaris van VWS. Onder de hartenkreet ‘Laat mij doen waarvoor ik ben opgeleid’ schetste Tack in haar brief de administratieve, geldverslindende strijd die ze moest voeren om een nieuwe katheter te regelen, nadat ze er eentje uit haar praktijkvoorraad aanbracht bij een parkinsonpatiënt thuis.

Veel reacties

De brief riep veel reacties op van artsen die haar frustraties herkenbaar noemden. En het Tweede Kamerlid Joba van den Berg (CDA) verwees naar Tacks relaas toen de Tweede Kamer tijdens het VWS-begrotingsdebat kwam te spreken over het verminderen van regeldruk in de zorg. Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins besloot vervolgens een open brief in reactie op Tacks brief te schrijven naar Medisch Contact, ook namens zijn collega’s Hugo de Jonge (minister van VWS) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van VWS).

Tack ontving zelf ook de nodige mails, blikt ze terug op de reuring die is ontstaan. ‘Daar sprak veel herkenning en frustratie uit. Ik ben onder de indruk van de hevige emoties die het ook losmaakt, niet alleen bij huisartsen, maar ook bij specialisten in de tweede lijn en zorggerelateerde bestuurders. Het zegt iets over het belang van het onderwerp.’

Politiek

Ook van de VWS-bewindslieden ontving Tack in december al een mail waarin ze haar aankondigden dat er een inhoudelijke reactie zou volgen – wat dus via hun open brief gebeurde. ‘Uit hun brief spreekt welwillendheid’, aldus Tack. ‘Alleen al door dit publiek te doen, wat ze niet hadden hoeven doen. Het geeft vertrouwen dat ze zich oprecht zullen inspannen.’

Dat haar brief in de Kamer werd aangehaald, noemt ze ‘een teken dat er vanuit de politiek dus zeker wel interesse is in wat er op de werkvloer gebeurt’. ‘Bovendien bewijst het dat het wel degelijk zin heeft om vanuit de beroepsgroep je stem te laten horen.’

Tack heeft wel een kritische kanttekening bij het ministeriële schrijven. ‘Ik ben er niet overtuigd dat de weg ernaartoe die ze noemen, namelijk regel voor regel schrappen, afdoende is. Dat is net als met een doekje deppen bij een slagaderlijke bloeding. Dan zit er weliswaar geen bloed op het plafond, maar de patiënt red je er niet mee. Je moet echt iets aan de kwaal doen, anders volgen er weer eindeloos nieuwe procedures en formulieren. Mijn betoog ging niet over een katheter. Het ging over een doorgewinterd probleem in het stelsel dat je kunt extrapoleren naar de tweede lijn en de ggz.’

Volgens Tack ‘levert het een bestendiger resultaat op als je zoekt naar aanpassingen van het huidige zorgsysteem, waardoor de noodzaak van die bureaucratie afneemt’. ‘Dat is niet eenvoudig, daar moet op het niveau van een minister een ingreep op volgen. Door de veranderingen van het zorgstelsel in 2006 proberen zorgverzekeraars grip te krijgen op de geleverde zorg. Dat is logisch, omdat het financiële risico bij hen ligt, en kan je ze niet kwalijk nemen. Je kunt niet verwachten dat zij ingrijpen, daar is een minister voor nodig.’

Tack is ook kritisch over de ‘aanname’ in het schrijven van de ministers dat ‘kwaliteit meten leidt tot betere zorg’. ‘Dat wil ik nog weleens zien. Er wordt van alles gemeten, met name door zorgverzekeraars die zicht op de productie en dus de kosten proberen te krijgen. Maar dat lukt niet echt, en we zijn ons ondertussen wel het schompes aan het registreren.’

Hoopvol

Tack zegt hoopvol te zijn over de kans dat er wat verandert. ‘Er liggen nu kansen om de beweging naar verandering te maken. Heus niet alleen door mijn stukje, maar door de toenemende, hoorbare weerstand vanuit zorgverleners. In combinatie met verse mensen op VWS, die met een nieuwe blik naar de zaken kijken. En mensen in zorgland zijn bereid met elkaar te praten, in plaats van over elkaar te zeuren.’

De ministers hebben aangegeven bij Tack op bezoek te komen. Tack: ‘De agenda’s zijn nog niet getrokken, maar ik heb er vertrouwen in dat dat wel zal gebeuren.’