Samen hardnekkige regeldruk aanpakken

Medisch Contact 12 januari 2018

Samen hardnekkige regeldruk aanpakken

Antwoord aan huisarts Marloes Tack en alle huisartsen die zuchten onder het papierwerk

Huisarts Marloes Tack schreef een open brief aan de drie nieuwe bewindslieden van VWS. Waarom moet zij voor basale zorg uren bellen en formulieren invullen en dan ook nog zonder resultaat? Dit is het antwoord van minister Bruins voor medische zorg mede namens zijn collega’s Hugo de Jonge (minister van VWS) en Paul Blokhuis (staatssecretaris van VWS).

Beste mevrouw Tack,

Bij het lezen van uw brief werd ik niet vrolijk. Wat een gedoe om voor eenvoudige basiszorg zo veel werk te moeten verzetten. Van het kastje naar de muur en weer terug. Met als resultaat: géén katheter.

Om te beginnen wil ik u bedanken. De wijze waarop u een patiënt met parkinson thuis de zorg geeft die hij nodig heeft, uw betrokkenheid, uw inventiviteit – dat is waarom we zo blij moeten zijn met de huisartsenzorg die we in Nederland hebben.

Het is niet goed dat u hierbij tegen muren oploopt. U helpt een patiënt door het plaatsen van een katheter en probeert vervolgens een nieuwe te bestellen, omdat u die altijd op voorraad wilt hebben. En dan begint het circus…

Wij willen – samen met u – dat basiszorg vlakbij huis en liefst thuis beschikbaar is voor mensen die daarvan afhankelijk zijn. Wij vinden dat belangrijk voor patiënten en met name voor ouderen die langer thuis wonen. Het is bovendien cruciaal als we in onze veranderende en verouderende samenleving de zorgkosten in de hand willen houden.

Als u het gevoel heeft dat het leveren van deze basiszorg u onmogelijk wordt gemaakt, dan gaat er iets niet goed. En als u de indruk heeft dat het eenvoudiger is om een patiënt per ambulance naar het ziekenhuis te vervoeren voor het plaatsen van een katheter, dan om dit zelf aan huis te doen – dan spannen we het paard achter de wagen als het gaat om de zorgkosten.

Natuurlijk is administratie niet per definitie slecht. Het hoort bij het werk van zorgprofessionals. Kwaliteit meten leidt tot betere zorg. En we willen ook kunnen controleren of het geld in de zorg rechtmatig wordt besteed.

Maar vertrouwen, niet wantrouwen moet daarbij het uitgangspunt zijn. Dat betekent dat administratie proportioneel en zinnig moet zijn. Dat is in het voorbeeld dat u aandraagt niet het geval. Helaas horen we vaker dat het verkrijgen van een hulpmiddel veel te ingewikkeld is. Zowel patiënten als zorgverleners verdwalen hierbij in het woud aan regelgeving.

Wij willen dit hardnekkige probleem aanpakken. Dat is niet in een dag geregeld. Maar we willen er ook niet eindeloos over doen.

We komen graag op consult voor een goed gesprek over uw ervaringen

Onze aanpak van regeldruk draait om de ervaringen van zorgprofessionals en patiënten. We willen dat u, uw collega’s én uw patiënten komend jaar al kunnen merken dat er minder administratieve lasten in de zorg zijn. Minder lang aan de telefoon hangen om een hulpmiddel geregeld te krijgen. Minder discussies met de verzekeraar over het terugkrijgen van een katheter in uw praktijk. Minder uren kwijt aan het papierwerk.

Hier zullen wij ons hard voor maken. En als u daar niks van gaat merken, is onze missie niet geslaagd. Maar we kunnen dit hardnekkige probleem alleen samen aanpakken. Want regeldruk komt uit vele verschillende hoeken. Niet alleen van de overheid, maar ook van zorgverzekeraars, toezichthouders, branche- en beroepsverenigingen, en zorgaanbieders zelf. Dus samen om de tafel. Samen regel voor regel, formulier voor formulier, registratie voor registratie doornemen. Is dit zinvol voor goede en betaalbare zorg? Houden! Zo niet, weg ermee!

In de huisartsenzorg zijn op deze wijze formulieren geschrapt, uitvragen geüniformeerd en werkwijzen gestroomlijnd. Bizarre voorbeelden uit de praktijk behoren nu tot het verleden. Zoals het jaarlijks opnieuw moeten aanvragen van een prothese voor een patiënt die een van zijn ledematen mist.

De aanpak die de huisartsen hebben gevolgd, zie ik ook bij (Ont)regel de zorg, de actiegroep ‘Het roer moet om’ en VvAA, de campagne ‘Minder regelgekte meer zorg’ van GGZ Nederland en de actiedag van wijkverpleegkundigen, een idee van de V&VN. Bij al deze initiatieven draait het om de zorgprofessionals. Zij staan centraal. Dat omarmen en ondersteunen we; praktisch, en waar nodig financieel.

Samen met u en al uw collega’s willen we de komende tijd de vaart erin houden. Op dit moment werken we aan een programma voor de hele zorg, niet hoog-over, maar met maatwerk, per sector. Want elke sector ervaart weer andere knelpunten en vraagt om andere oplossingen. Experimenten met regelarme zorg wettelijk mogelijk maken bijvoorbeeld. Of systeemwijzigingen op het gebied van de informatiehuishouding. Hierbij kunt u denken aan het eenmalig en eenduidig registreren, zodat informatie kan worden hergebruikt voor meerdere doeleinden. Ten slotte zetten we de schijnwerpers op de goede voorbeelden van vernieuwende, regelarme manieren van werken in de zorg. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

We zijn er niet met de aanpak van bestaande regels. Want het is net als met de verbouwing van een huis: boven aan de lijst met klussen streep je iets weg, en onderop zijn er weer twee klussen bijgekomen.

We moeten dus uithoudingsvermogen tonen, doorzetten. Dit doen we door bij onze eigen wet- en regelgeving de administratieve gevolgen in kaart te brengen en ons eigen beleid waar mogelijk regelarm in te richten. Daarnaast houden we onze oren en ogen open voor wat er in de praktijk gebeurt.

De komende maanden zijn er nieuwe schrap- en verbetersessies van (Ont)regel de zorg. De knelpunten uit uw brief nemen we daar zeker in mee, net als andere signalen van regeldruk die we ontvangen.

En we maken heel graag gebruik van uw aanbod om bij u op consult te komen voor een goed gesprek over uw ervaringen.

Veel succes met uw mooie werk en tot snel,

Bruno Bruins
minister voor medische zorg

Mede namens Hugo de Jonge, minister van VWS, en Paul Blokhuis, staatssecretaris van VWS.

Feedback over de site? Geef ons feedback!