Verbinding maken met je ‘to-do’ list, een praktische oefening

COVID-19 was ook voor ons heel intensief. We moesten onze leergangen omzetten naar een  online ervaring. Ook creëerden we twee nieuwe online nascholingen, speciaal gericht op COVID-19; de webinarreeks Veerkracht en Bezinning. Er kwam geen einde aan onze lijst met actiepunten. Net als we dachten, hè hè even rust, diende het volgende zich alweer aan. Wij moesten ervoor waken om niet de verbinding met onszelf en waar we voor staan te verliezen.

Deze intensiteit kwam ook naar voren bij deelnemers aan de webinars en in coachingsessies. Eerst intensiteit om alle informatie en veranderingen bij te houden. Van alles te doen en te regelen, webinars over COVID-19 en livedebatten te volgen met Rutte & de Jonge. Daarnaast ook nog de praktijk veilig maken. 

En dan nu weer de intensiteit die iedereen ervaart door het opschalen van de zorg, met 1,5 meter afstand. “Hoe dan…? “. Een nieuwe fase met weer veel dingen te doen...

Veelgehoorde zinnen

Enkele zinnen die we vaak tegenkomen:

  • “Mijn hoofd is zo druk, ik ben nog niet klaar met het één, of het volgende dient zich aan”.

  • “Ik realiseer mij dat ik alleen maar in de ‘doe-stand’ sta”.

  • “Soms ben ik mij bewust dat ik alleen maar aan het rennen ben, maar op het moment dat ik dat denk moet ik alweer verder”. 

  • “Ik weet eigenlijk helemaal niet meer waarom ik dit allemaal doe, mijn innerlijk kompas is zoek”.

Voor artsen is het een tweede natuur- of misschien wel de eerste- om snel in de doe-stand te gaan. Dat is meestal handig, omdat een ziektebeeld of patiënt dat van je vraagt. Helaas  maakt de doe-stand ook dat er geen ruimte is voor reflectie; voor een ander perspectie. Voor bewuste keuzes. Voor weten wat er voor jou echt toe doet. Kortom, om te ‘zijn’. 

Oefening ‘zijn vs. doen’ van Alan Seale

Een oefening die wij veel gebruiken in coaching en ook in de webinar Bezinning, is de oefening ‘zijn vs. doen’ van Alan Seale:

Het zijn alleen is niet doeltreffend. Iets doen zonder zijn, mist betekenis,  inzicht & richting”.

Door deze oefening te doen ervaar je snel verbinding tussen je zijn en doen en krijg je informatie wat er eventueel anders zou kunnen. Deze oefening maakt gebruik van een eeuwenoud symbool; het kruis. De horizontale balk (oriëntatie) vertegenwoordigt de doestand, de verticale oriëntatie de zijnstand. Hierin komen je waarden, overtuigingen, intenties en drijfveren tot uiting.


Verkorte versie van de oefening

  1. Ga staan, voeten heupbreedte en adem even rustig in en uit. Hoe lekker is dat al!

  2. Zwaai je armen uit naar horizontaal. Stel jezelf de vraag: Hoe voelen je armen, wat voor sensaties heb je. Hoe voelen je handen? Ben je je bewust van je handen. Ben je verbonden ermee, of zitten ze een soort van los? Wat ervaar je? Wat weet je over je doestand? Maak een paar aantekeningen.

  3. Schudt even los en doe dan beide armen naar boven. Voel je voeten op de grond en beweeg je vingertoppen naar de hemel. Adem in via je voeten tot aan je hart en laat je adem uitgaan via je vingertoppen. Adem in via je vingertoppen naar je hart en adem weer uit naar de aarde. Doe dit nog één keer. Wat ervaar je aan deze houding? Wat weet je over je zijn? Maak een paar aantekeningen.

  4. Schud je armen even los en plaatst je handen even op je hart. Adem in terwijl je je hart groter maakt en adem weer uit terwijl je je hart weer kleiner maakt. Doe dit een aantal keer. Spreid daarna weer je handen zijwaarts. Blijf ademen naar je hart. Wat ben je nu gewaar? Wat weet je nu over jouw verbinding tussen zijn & doen? Maak weer een aantal aantekeningen. En kijk eens wat voor informatie je dit oplevert. 

Meer weten?

Wat is jouw eerstvolgende stap om je to-do-list te verbinden met je zijn? Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op over individuele coching, of schrijf je in voor onze 1 daagse nascholing: Finding your Why.