Zelftest medisch leiderschap

De zelftest maakt je bewuster over hoe jij op dit moment op eigen wijze richting geeft aan Medisch Leiderschap. Het geeft je ook inzicht of er gebieden (fundamenten) zijn waar je je in zou kunnen ontwikkelen.

Het invullen duurt 6-10 minuten. 

In de zelftest krijg je uitleg over elk fundament en steeds 2 vragen hierover. Wat weet je over jezelf binnen dit fundament? En leef je dit na in je dagelijks werk/ leven?

Jouw ingevulde model ontvang je per mail, met de bijbehorende vragen. Kijk er eens naar; wat zegt het je, wat leer je ervan? Je kan ons altijd bellen om te overleggen!

Daarnaast ontvang je ook boekentips per fundament, zodat je je verder kan verdiepen.

Waarden

Diep gewortelde overtuiging of oriëntatie die mensen richting geeft om zich op een bepaalde manier te gedragen en doelen na te streven. Werken in overeenstemming met je waarden (congruentie) voelt beter en geeft meer voldoening. Waarden zijn in essentie zeer persoonlijk. Per persoon kunnen de belangrijkste waarden verschillen.

Blauw: Ik weet welke waarden voor mij het belangrijkste zijn

Oneens Eens

Paars: Ik leef in congruentie met die belangrijkste waarden

Oneens Eens


Reflectie 

Reflecteren is een kritische, gestructureerde en zorgvuldige manier van stilstaan bij het eigen handelen en de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen. Door reflectief te zijn kan je bewust bekwaam worden: ‘ik weet wat ik doe, hoe ik het doe, wat mij drijft het te doen en wat de gevolgen van mijn handelen zijn’. Het gaat om bewustwording en weten wat je beweegt en leren van fouten.

Blauw: Ik reflecteer regelmatig

Oneens Eens

Paars: Ik pas het geleerde in reflectie toe in mijn leven. 

Oneens Eens


Zingeving(Levensdoel) 

De ziel zoekt naar betekenis. Diep in ieder van ons zit een verlangen om iets bij te dragen. Mensen willen ertoe doen. Vele onderzoeken tonen dit aan. Steven Covey noemt dit spirituele intelligentie; het gaat om onze zoektocht naar verbinding met het groter(e) geheel (levensdoel). Het vinden van dit doel geeft je een belangrijke leidraad in werk en leven .

Blauw: Ik weet wat er belangrijk is voor mij in het leven

Oneens Eens

Paars: Ik leef in congruentie met wat belangrijk voor mij is in het leven

Oneens Eens


Heelheid

Wanneer hoofd, hart, lichaam, en ziel met elkaar in evenwicht zijn en ingezet worden (holistisch), werk je vanuit authenticiteit. Mensen ervaren meer voldoening wanneer zij vanuit heelheid werken en samenwerken. Het kost energie als je delen van jezelf moet negeren. Wanneer je vanuit heelheid in je werk kunt staan is er ook plaats voor kwetsbaarheid.

Blauw: Ik ervaar verbinding tussen mijn hoofd, hart, lichaam en ziel 

Oneens Eens

Paars: Ik zet alle delen van mijzelf in mijn werk in

Oneens Eens


Groei 

Een leven lang leren is in de zorg normaal en gewenst op het medisch technische vlak. In leiderschap is het echter van belang om juist op persoonlijk vlak ook te blijven groeien. Door ervaring en ouder worden ontwikkel je je natuurlijk persoonlijk als arts. Daarnaast gaat het echter ook om bewust keuzes daarin te maken en zo nodig scholing en/of ondersteuning te zoeken

Blauw: Ik ben mij bewust waar ik in kan en wil groeien

Oneens Eens

Paars: Ik ontwikkel mij continu op persoonlijk vlak

Oneens Eens


Sterktes 

Het verbeteren van onze sterktes heeft meer impact dan het verbeteren van onze zwaktes. De talenten van iedere arts zijn uniek en duurzaam en kunnen altijd verder ontwikkeld worden. De gezondheidszorg als systeem heeft er baat bij om de verschillende sterktes van mensen te benutten; daarmee wordt het geheel krachtiger. Bovendien is iedereen beter gemotiveerd om in zo’n systeem te werken.

Blauw: Ik ben me bewust wat mijn sterktes zijn

Oneens Eens

Paars: Ik kan al mijn  sterktes helemaal inzetten in mijn werk

Oneens Eens


Verbinden 

In onze huidige complexe wereld is verbinding noodzakelijk om samen meer invloed te hebben. Verbinding betekent een relatie aangaan met de ander vanuit acceptatie, ook als je het niet altijd eens bent met elkaar. Verbinding op de werkvloer brengt exponentieel meerwaarde, wanneer je alles inzet wat er is: elkaars sterktes, zwaktes en verlangens. Dit voedt vertrouwen en vermindert wantrouwen.

Blauw: Ik ben mij bewust hoe ik mij met anderen verbind

Oneens Eens

Paars: Ik verbind mij met de ander vanuit acceptatie 

Oneens Eens


Autonomie 

Autonomie is de keuzevrijheid in het handelen en het vermogen van mensen om zichzelf te sturen, ongeacht de beperkingen van de omgeving. Autonomie gaat in dit geval over de verantwoordelijkheid die de arts neemt om ruimte te creëren om op eigen wijze bij te kunnen dragen aan een goede zorg. Hiermee blijft bevlogenheid in stand

Blauw: Ik neem wat ik wil serieus 

Oneens Eens

Paars: Ik neem ruimte in om invloed uit te oefenen

Oneens Eens


Visie 

Visie ontstaat door woorden te geven aan je verlangen of dromen: dat wat je wezenlijk in de wereld wilt bereiken . Visie heeft impact als het ‘nodige’ aan het ‘haalbare’ gekoppeld wordt, zodat de droom ook daadwerkelijk in de praktijk neergezet wordt . Hoe bewuster je visie is, des te makkelijker is het om proactief te zijn en weet je wat je wilt bereiken.

Blauw: Ik heb een duidelijk idee over mijn visie

Oneens Eens

Paars: Ik leef in de richting van mijn visie

Oneens Eens


U heeft de zelftest afgerond! Voordat u de uitslag bekijkt vragen wij u om wat extra informatie zodat wij de uitslagen beter in een kader kunnen plaatsen. Mocht U met ons over de uitslag willen overleggen, kan U ons vrijblijvend bereiken via info@lemniscaap.com. 

U zult ook eens in de maand een nieuwsbrief ontvangen. Hier kunt u zich ten alle tijden voor afmelden.